Thông báo mới nhất của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam về nhập cảnh

Thông báo mới nhất của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam về việc cấp visa và nhập cảnh. Nội dung chính của thông báo

  • Visa dài hạn thuộc du học sinh và đoàn tụ gia đình sẽ được ngưng tiếp nhận cho đến hết tháng 1/2021
  • Visa thực tập sinh kỹ năng và kỹ năng đặc định vẫn được tiếp nhận
  • Những người có visa đã được cấp kể cả Visa du học và đoàn tụ cũng sẽ vẫn được nhập cảnh

 

Nguồn bài viết Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam

https://www.vn.emb-japan.go.jp/

Comments Facebook