Hướng dẫn về Tiền trợ cấp cố định đặc biệt 100.000 Yên

Hướng dẫn nhận khoản tiền 10 man chính phủ hỗ trợ dành cho cả người nước ngoài. 

Hướng dẫn về Tiền trợ cấp
Hướng dẫn về Tiền trợ cấp

Tham khảo cách điền tại đây

 

Nguồn: https://www.soumu.go.jp/main_content/000685985.pdf?fbclid=IwAR2rVEjiaXIVRagGR4tBf1cbxiyg3v_mt2nX7FR5MLfX5zTuKQZ3PW8W3pc

Tham khảo:

Nhận tư vấn miễn phí

"CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN 2022"

  • Bạn đang tìm hiểu về chương trình du học?
  • Bạn đang chưa biết nên đi xklđ Nhật Bản như thế nào?
  • Bạn muốn nhận thông tin chính xác nhất?